PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sportmaat PT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sportmaat PT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sportmaat PT verstrekt. Sportmaat PT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM SPORTMAAT PT GEGEVENS NODIG HEEFT

Sportmaat PT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Sportmaat PT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een sport gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG SPORTMAAT PT GEGEVENS BEWAART

Sportmaat PT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan gedurende de overeenkomst bewaard. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd. De gegevens van klanten worden 3 maanden na beëindigd van de overeenkomst verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

Sportmaat PT verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sportmaat PT kan voor promotiedoeleinden foto’s en video’s delen/ plaatsen via social mediakanalen zoals instagram en facebook, alleen indien u daarvoor vooraf uitdrukkelijke toestemming geeft. Sportmaat PT zal u uitvoerig informeren voor welk doeleinde zij uw persoonsgegevens gebruikt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sportmaat PT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sportmaat PT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

ANALYTISCHE COOKIES

Met analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. Daarvoor gebruiken we Google Analytics.

Google Analytics meet en rapporteert in de eerste plaats over bezoekersaantallen van onze websites, hoe lang elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s en de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt. Kortom, deze cookies gebruikt om webstatistieken te genereren en analyseren (vandaar de naam). Om dat te doen worden door Google Analytics onder meer de volgende gegevens opgeslagen:

Jouw IP-adres (waarbij het laatste octet is geanonimiseerd, tenzij we toestemming van jou hebben gekregen voor het gebruik van advertentiecookies);
Vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
Wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt;
Welke pagina’s je bezoekt onze website;
Jouw zoekopdrachten, inclusief de resultaten daarvan en de door jou genomen stappen binnen een bestelproces;
Technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm.

Verder kunnen de gegevens die Google Analytics verzamelt worden gebruikt in combinatie met advertentiecookies om jou gericht advertenties te laten zien. Of die juist niet te laten zien, als je ze al een keer voorbij hebt zien komen (verderop meer daarover).

We halen overigens ook informatie uit je browser en mobiele apparaten zonder dat cookies worden geplaatst. Dat doen we om de technische eigenschappen van de apparaten waarmee je Sportmaat PT bezoekt te bepalen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportmaatpt.nl.
Sportmaat PT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sportmaat PT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sportmaat PT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sportmaat PT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sportmaat PT op via info@sportmaatpt.nl. www.sportmaatpt.nl is een website van Sportmaat PT. Sportmaat PT is als volgt te bereiken:

Postadres tevens vestigingsadres: Ruben Mols, vicarie 74, 6666 HL, Heteren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64825841
Telefoon: +31642753600
E-mailadres: info@sportmaatpt.nl

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heb je ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wil je deze keuze herzien? Dat kan. Je kunt deze te allen tijde jouw keuze verwijderen met deze knop Niet akkoord